Call Us : 0824 - 2426930, 2495652

Dakshina Kannada Pre University College Principal's Association

Dakshinakannada Pre-University College Principals' Association > Notice Board > ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ

ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 8-1-2015 ರಿಂದ 12-1-2015 ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರಣ, ದಿನಾಂಕ 8-1-2015 ರ ಗುರುವಾರದಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಕಾಸ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 14-1-2015 ರ ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿಯಾದಂತೆ ವಿಕಾಸ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎ. ಟಿ. ಗಿರೀಶಚಂದ್ರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ
ಮಂಗಳೂರು
Ph : 9481446739

Highslide for Wordpress Plugin