Call Us : 0824 - 2426930, 2495652

Dakshina Kannada Pre University College Principal's Association

 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು:
ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಬಿ.
ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಮೂಡ
9481758821


 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ:
ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ಕೆ.,
ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಗುರುಪುರ,
9448458371

 

ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ :
ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಆಳ್ವ ,
ತುಂಬೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ತುಂಬೆ
9980296962

Highslide for Wordpress Plugin